TESCOM


TESCOM UPS – Uređaji besprekidnog napajanja su veoma važni za kontinuirano napajanje potrošača. Ovi uređaji osiguravaju Vašu opremu od iznenadnih padova sistema zbog gubitka napajanja, bilo kratkotrajnih, bilo dugotrajnih, koji mogu poruzročiti štete.Osnovna uloga UPS-a je da osigura besprekidno napajanje potrošača koji su priključeni na njega. Prva i osnovna činjenica pri odabiru snage UPS-a je zbrajanje deklariranih snaga svih potrošača koji su predviđeni za napajanje preko UPS-a (računari,monitori, printeri, serveri, itd.). Nakon što ste zbrojili ukupnu snagu potrošača potrebno je dobivenu vrijednost uvećati za 30%. Druga bitna činjenica je željena autonomija UPS-a, Back-up time, koja se deklarira u minutama. Ovo su osnovne činjenice koje kupcu daju okvirnu sliku potrebnog uređaja. Za sve druge informacije i detalje pri odabiru i nabavci molimo da nas kontaktirate. Tipovi UPS-ova su : OFF-LINE, LINE INTERACTIVE, ON-LINE