BAUCOMMERCE d.o.o. Sarajevo

Djelatnost firme je unutarnja i vanjska trgovina, zastupanje i posredovanje. U dugogodišnjem poslovanju našim predanim radom stekli smo povjerenje mnogih domaćih i inostranih kompanija sa kojima smo uspostavili poslovnu saradnju i postali njihov partner za rezervno napajanje električnom energijom.
Ovlašteni samo zastupnici za tržište Bosne i Hercegovine i Crne Gore  kompanija EMSA GENERATOR I TESCOM UPS koje su svjetski poznate kompanije za proizvodnju sistema za rezervno/besprekidno napajanje električnom energijom. Obučeno osoblje vrši montažu i puštanje u rad Dizel Aagregata i UPS sistema. Zahvaljujući stalnom usavršavanju našim kupcima obezbjeđujemo kvalitetnu podršku i servis u garantnom i postgarantnom roku.

BAUCOMMERCE poseban akcenat stavlja na ponudu Dizel Agregata za struju (Stabilni i Mobilni) i UPS uređaja sa kojima je poslovanje naših kupaca sigurno i neovisno od nestanka električne energije. Elektro agregati i UPS uređaji su opremljeni sa digitalnim mikroprocesorskim kontrolnim panelom koji upravlja njihovim radom i prati stanje mreže. Automatski transfer panel omogućava automatski start agregata u slučaju nestanka struje te prebacuje potrošače  sa mrežnog na agregatsko napajanje i obratno.