Dizel Agregati


KAKO ODABRATI AGREGAT ?

Prije konačne odluke oko izbora agregata koji želite, potrebno je uzeti u obzir niz faktora kako bi taj izbor bio odgovarajući. Prije svega, neophodan je kvalitetan proračun željene snage agregata. Zatim, u obzir treba uzeti tip struje koju agregat daje (monofazna ili trofazna struja), masu agregata od koje zavisi u kojoj mjeri je agregat prenosiv i na kraju potrošnju goriva agregata, što naravno daje podatak o projektovanim troškovima upotrebe agregata.

Kako proračunati snagu agregata?

Prije nego objasnimo izračun potrebne snage agregata, neophodno je ući u problematiku potrošnje električne struje. Najkraće I najprostije rečeno : ne troše svi aparati struju na isti način, niti bilo koji električni aparat može da iskoristi 100% snage struje koju agregat proizvodi. Zbog lakšeg razumijevanja ove činjenice, sve aparate koji se mogu priključiti na Vaš agregat možemo podijeliti u tri grupe :

  • Omski potrošači, koji koriste struju za stvaranje svjetlosti i toplote (obične sijalice, grijalice, TA peći, …). Kod ovih potrošača stepen iskorištenja struje koju daje agregat je gotovo idealan I iznosi oko 97%. To znači da ukoliko bi se agregat koristio samo za ovu kategoriju aparata, od agregata bi mogli da dobijete onoliko snage u KW koliko je nominalna snaga agregata u kVA.
  • Induktivni potrošači su svi oni aparati koji u sebi imaju elektro motore. Ovi aparati mogu iskoristiti 70-80% struje koju stvara agregat. Ipak, kod ovih aparata problem je u tome što je za sam start njihovih elektromotora, odnosno za uključivanje ovih aparata potrebna takozvana udarna struja agregata koja je u praksi 2-3 puta veća od snage elektromotora aparata.
  • Kapacitivni potrošači su svi aparati koji akumuliraju struju da bi prešli u redovan režim rada-kao npr. cjevne svjetiljke sa starterima ili blic aparati. Ovakvi aparati imaju najniži stepen iskorištenja struje koju agregati daju i taj stepen često iznosi oko 50%. To je zbog toga što ovi aprati od agregata uzimaju znatnu količinu tzv. Reaktivne snage za popunu svojih lokalnih kapaciteta u prvoj fazi sekvencijalnog režima rada.

Ako sada pogledamo gore navedene procente kroz ove tri kategorije potrošača, dolazimo do zaključka da nominalna snaga agregata u praksi najčešće ne odgovara upotrebnoj snazi agregata. Dakle, iskoristivu snagu agregata određuju aparati koje priključujete na agregat a ne sam agregat.

Upravo zbog toga snagu agregata izražavamo u jedinicama kVA (kilovoltamperima) a ne u KW (kilovatima).

Obrnuto označavanje bi bilo niti tehnički ispravno, niti korektno prema kupcima. Dalje, navedenu nominalni snagu agregata zovemo prividnom snagom (to možete shvatiti kao snagu koju agregat posjeduje u svom lokalnom strujnom kolu), dok onu snagu koju aparati zbog svog sklopa mogu iskoristiti od agregata zovemo aktivnom snagom. Pri tome, gore navedene procente iskoristivosti zovemo faktorom snage potrošača ili cos Ø . Nije rijetkost da je nominalna vrijednost faktora snage napisana u tehničkoj dokumentaciji aparata koji se priključuje na agregat. Upravo tu vrijednost treba uzeti u obzir kada se bira agregat. Baš zbog toga što su vrijednosti faktora snage redovno manje od 100%, snagu agregata je uvijek potrebno predimenzionirati u odnosu na zbir snaga aparata koji se priključuju na agregat.

Da biste izračunali kolika je snaga potrebna za start elektromotora, uzmite vrijednost snage motora u konjskim snagama (KS) i pomnožite je sa 2. Dobijeni broj predstavlja vrijednost kVA koja je potrebna za start uređaja.

Ovo pravilo vrijedi u 90% slučajeva, ali ga ipak prihvatite sa rezervom.

Nadamo se das smo Vam ovim savjetima maker malo pomogli oko izbora agregata. Ipak, za sve vrste nedoumica koje imati, molimo da nas pozovete na naše brojeve telefona ili na kontaktirate putem e-maila.

U našoj ponudi imamo Dizel Agregate i UPS uređaje slijedećih proizvođača